Welkom

Op deze site vertellen we veel over de Klassetuin. Dat is een verzameling groene activiteiten die in het schoollokaal kunnen plaatsvinden. Het gaat om proefjes, experimenten en observaties. Allemaal hebben ze te maken met natuur en groenbeleving. De onderwerpen zijn nu vooral gericht op de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool, maar we sluiten uitbreiding naar andere groepen bepaald niet uit.

Waar en hoe u deze activiteiten precies in het lesprogramma plaatst: dat is aan u. Duidelijk zal zijn dat uw leerlingen heel sterk praktisch bij een aantal onderwerpen uit het natuuronderwijs worden betrokken en langs die weg kennis opdoen en inzicht verwerven.

Een aantal beschreven activiteiten sluit naadloos aan op werkzaamheden in de schooltuin of de vierkantemetertuin (zie voor meer informatie de betreffende sites). Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkweken van gewassen, of het verwerken van gewassen. Veel onderwerpen staan echter ook op zichzelf en kunnen los daarvan worden uitgevoerd.

Als u interessante bijdragen voor de verdere uitbouw van deze site hebt, laat het weten en stel ze beschikbaar. Klasse! Zo zijn we elkaar van dienst en kan iedereen profiteren.

Veel plezier met de informatie!