Zaaien - kiemen - kweken

De hier beschreven activiteiten zijn vaak voorbereidend op het werk in de schooltuin en/of de vierkantemetertuin. Dat betekent meteen ook dat er vrij nauwkeurig moet worden gelet op het moment waarop deze activiteiten worden uitgevoerd. Er is daarvoor een heel duidelijke afgemeten periode in het vroege voorjaar beschikbaar.